foto
Når du og jeg får hjelp av fastlegen, sender fastlegen en regning til staten, et såkalt refusjonskrav. Ordningen er tillitsbasert. Fastlegene fører inn takstene de mener de har krav på å få betalt for.

Fastle­genes million­smell