Frost og sprengte rør: – Telefonen kimer i et sett