Rykket ut da de så sort røyk. Så ble en mann anmeldt