Flere patruljer til adresse i Skien etter trusselsituasjon

foto