Fra september til oktober steg KPI 0,3 prosent – som betyr at prisene steg 0,3 prosent i denne perioden – og var 7,5 prosent høyere enn for ett år siden, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

– Prisveksten fortsetter å stige fra allerede svært høye nivåer. Det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten løftes til 7,5 prosent i oktober, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 0,2 prosent fra september til oktober, men har økt kraftig det siste året.

Fra oktober i fjor til oktober i år har prisene for denne gruppen økt 13,1 prosent, som er en økning fra tolvmånedersendringen på 12,1 prosent i september.

– Nærmer seg svensk nivå

Det er vanlig at matvareprisene faller i oktober, men i år var nedgangen beskjeden sammenlignet med tidligere år.

– Siden nedgangen var svakere i år enn på samme tid i fjor, steg tolvmånedersendringen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer ytterligere, sier Kristiansen.

Så å si alle kategorier innen mat og drikke øker.

– Prisveksten på mat og drikke i Norge har i høst ligget litt under veksten i nabolandene våre, som har ligget på 13–15 prosent i september. Nå ligger Norge nær samme nivå som i Sverige og Danmark, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke.

Strømstøtten dempet endringen

Tolvmånedersveksten i KPI økte fra 6,9 prosent i september til 7,5 prosent oktober. Her er det utviklingen i strømprisene som var den viktigste årsaken.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 1,6 prosent fra september til oktober i år. Til tross for nedgangen gikk tolvmånedersveksten opp fra 16,7 prosent i september, til 24,9 prosent i oktober.

Beregnet uten strømstøtteordningen ville tolvmånedersendringen for KPI total vært på 9,5 prosent i oktober. Strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen med 2,0 prosentpoeng.

Økte drivstoffpriser

Selv om KPI steg 0,3 prosent fra september til oktober, økte prisene på drivstoff og smøremidler samlet med 5,1 prosent i denne perioden.

Fra oktober i fjor til oktober i år steg prisene i denne varegruppen med 35,1 prosent.

Prisene på diesel har økt mest med 44,1 prosent de siste tolv månedene, mens bensin har hatt en prisøkning på 27,9 prosent.

– Prisene på strøm og drivstoff har vært høye i lang tid. Dette må ses i sammenheng med ubalanser i det internasjonale energimarkedet og krigen i Ukraina, sier Kristiansen.