Rot og forsøpling: Har fått bøter på over 100.000 – eieren hevder det er rydda

foto