Hørte skrensing og et smell: Bil kjørte i fjellveggen