Storkontroll: Mistenker ulovligheter på tusenvis av biler

foto