Se søkerlista: Disse vil overta lederstillingen hennes