Gjør unntak i sprengkulda: Åpner for nødovernatting