Sjøbua ble tatt av stormen for 37 år siden. Får de lov å bygge den opp igjen?