KRISTIANSAND: – Dette er en vanlig feil som skjer, og som kan skje mange. Det er mye regler, sier Mohamad Obeid til Fædrelandsvennen.

Han har eid og drevet Donut Palace AS siden vinteren 2022, men forteller nå at nye eiere i høst overtok driften.

Obeid opplyser at det er ordnet opp i påleggene etter tilsynet.

De nye eierne opplyser at de tar avstand fra feilene som ble begått av tidligere eier.

– Vi har ingenting med dette å gjøre, skriver ny styreleder Haifa Alsharqawi.

Det var i juni at Arbeidstilsynet og Skatteetaten troppet opp hos den sentralt beliggende kafeen på togstasjonen i Kristiansand.

Selskapet har levert fargerike donuts og andre herligheter, men ikke alt har vært like på stell for de ansatte.

Ifølge tilsynsrapporten ble det avdekket en rekke brudd på ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Jobbet for mye

Arbeidstilsynet dykket ned i bedriftens egne lister og så på hvor mye ansatte hadde arbeidet i bestemte tidsrom.

For en av dem ble det konstatert til sammen 16 brudd på de ulike reglene om overtid og hviletid igjennom et halvt års tid.

Loven setter blant annet et tak på ti timer overtid per uke. På det meste jobbet en ansatt over 16 timer overtid på ei uke.

Loven sier også at man kun kan jobbe annenhver søndag og helligdag.

For to ansatte ble det avdekket til sammen 29 tilfeller av brudd på disse reglene, over perioder på tre og seks måneder.

En av de ansatte jobbet 14 søndager på rad.

Innimellom jobbet hun også helligdager, slik at det i realiteten var 19 røde dager på rad.

– Jeg har hatt ansatte som har ønsket å jobbe de timene, som har ønsket å støtte opp om driften. Men vi har oppfattet reglene feil, sier Mohamad Obeid.

Slik så det ut inne i kaffen da Fædrelandsvennen var på besøk i april i fjor. Foto: Jacob J. Buchard

Ikke overtidstillegg

Arbeidstakere har krav på minst 40 prosent overtidstillegg.

Også dette manglet hos Donut Palace, ifølge dokumentasjonen Arbeidstilsynet gjennomgikk.

Lønnslipper for en ansatt viste at vedkommende hadde jobbet vel 58 timer overtid over tre måneder uten å få betalt det lovpålagte.

Det ble også påvist at en ansatt var underbetalt etter minstesatsen for lønn i serveringsbransjen.

Denne lå fram til oppjusteringen i juni i år på 179,94 kroner i timen for ansatte over 18 år med fire måneders praksis.

I tilsynsrapporten som Fædrelandsvennen har fått innsyn i, er pengesummene vedkommende fikk for lite sladdet av Arbeidstilsynet av personvernhensyn.

I tillegg til dette ble det påvist lovbrudd knyttet til mangelfulle arbeidsavtaler, registrering av arbeidstid og arbeidsplaner på kafeen.

Mohamad Obeid oppgir at han nå har kvittet seg med Donut Palace AS. Foto: Aleksandra Kosalka

– Har ordnet opp

Donut Palace AS fikk i høst pålegg om å rette ulovlighetene og etterbetale lønn.

– Vi har ordnet opp i dette nå, sier Mohamad Obeid.

Han forteller at de ansatte har fått betalt det de hadde krav på. Han ønsker ikke å fortelle hvor mye selskapet måtte ut med.

Obeid sier han har betalt både fastlønn og timelønn, og sier at han gått ut fra minstelønnssatsene.

– Da vi hadde kontroll viste det seg at timelønnssatsene hadde blitt endret, så da endret vi dem, sier Obeid.

Ubetalt skattekrav

Arbeidstilsynet har ikke fått oversendt all etterspurt informasjon om ansatte.

Tidligere i oktober varslet de mulig tvangsmulkt hvis dette ikke sendes til dem.

Nylig tok Skatteetaten også tvungen pant på vel 40.000 kroner i Donut Palace AS.

Obeid viser til ny eier for Fædrelandsvennens spørsmål rundt dette. Han opplyser at de overtok fra første september.

Ny styreleder Haifa Alsharqawi hevder at de har en avtale om at det er Obeid som skal betale gjenstående fakturaer.

– Vi har akkurat tatt over Donut Palace, og derfor vil det ta litt tid å ordne opp betalinger som forrige eier ikke har fullført, skriver Alsharqawi.

Donut Palace AS hadde tidligere en avdeling ved Aquarama. For tiden er stedet stengt for renovering.

Regnskapet for 2022 viser at det ble solgt donuts og andre varer for 1,035 millioner kroner gjennom selskapet Donut Palace AS.

Obeid eide dette selskapet gjennom Norwayservice.com AS med adresse på samme sted.

Dette selskapet omsatte for 3,4 millioner kroner. Begge selskapene gikk i null i fjor.