16 vil bli kommunalsjef i nabofylket. Cecilie (55) er en av dem

foto