Åpne flammer er en teori på hyttebrannen: – Omfattende