Det hjelper å klage: Kommunens innbyggere får tilbake på eiendomsskatten

foto