Røykutvikling fra generator: – En del røyk i bygget