Her håver politiet inn bøter, men mange gir fortsatt blaffen

foto