Har sendt ut farevarsel for deler av Telemark

foto