Først var han voldelig mot kona. Så angrep han politiet