Parkeringsbøtene haglet ved badestedene – så mye dro kommunen inn i helgen

foto