Væpnet politi rykket ut: Hørte du smellene i Skien?

foto