Dale besøker E134 åpning i Telemark og rasstedet på E18

foto