Fysioterapeuter klager: «Kjære vene, dette vet alle er helt feil»

foto