Han vil gå i tog for å splitte fylket. Hun vil gjøre det enda større

foto