Skiensmann er Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin