Bevisstløse jenter kjørt til sykehus etter ungdomsfest

foto