Vogntog sperret veien - skapte problemer for annen trafikk