Inger og døtrene ble passasjer nummer 2 millioner på Torp

foto