Krav på over 600.000 kroner etter konkurs i butikk

foto