Kjørte ti meter i stupfylla - fikk 60.000 kroner i bot

foto