Brannen er under kontroll - men vil fortsette utover kvelden