Jens (21) døde av overdose – nå skal dette prosjektet holde ungdom vekk fra rus

foto