Reage­rer etter trafikk­trøb­bel på nysnøen: – Tar de for store sjan­ser?

foto