Plut­selig hørte Marte og Jan Inge et skrik fra vannet