Parkeringsbøtene hopet seg opp - da eieren ikke betalte, vraket kommunen bilen