Skien må bygge nytt sykehjem. – Lundedalen kan være et alternativ