Byens innbygger nummer 37.000 kom til verden på Menstadbrua

foto