«Beleiret» huset til 65-åringen. Der fant de flere kilo dynamitt, krutt og kvikksølv

foto