Her planlegger Ingemar (60) energipark til 25 millioner kroner