Hjem­mesyke­pleien trodde pasi­enten var på syke­huset - døde alene hjemme