Nav Vestfold og Telemark: Nesten 400 har søkt om dagpenger i påsken