Får erstatning etter å ha tatt vaksinen. Så mange ber om det samme i Telemark