Flytter 15 arbeidsplasser til lokaler midt i byen. Og flere kan det bli

foto