Brødrene fra Skien selger flis og utstyr for 1,4 milliarder