– Det vi får høre er at dette gjelder barn helt ned til 8. klasse. Da er de i verste fall bare tolv

foto