Slo til på arbeidsplassen. Nå må firmaet svare for seg