Direktørenes bolig ble pusset opp av firmaets største leverandør. Det stilte sjefen aldri spørsmål ved

foto