Brøt seg inn i hytte – stjal med seg både TV og radio