Seier for Ole Kåre: Nå blir det strengere regime

foto