Etterlyste stjålet henger og stillas - nå har en av dem kommet til rette